Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

08:12
makedreamcomestrue
07:42
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan

July 25 2017

makedreamcomestrue
20:05
Najlepsze wyniki osiąga się wtedy, gdy ktoś inny próbuje cię pobić.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
makedreamcomestrue
20:04

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
makedreamcomestrue
20:03
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viakingavonschabert kingavonschabert

July 20 2017

makedreamcomestrue
19:53
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapsychoza psychoza
makedreamcomestrue
19:52
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew vianergo nergo
makedreamcomestrue
19:51
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viafantazja fantazja
makedreamcomestrue
19:50
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadontforgetme dontforgetme

July 19 2017

makedreamcomestrue
16:24
Jedyne co prawdziwe to jest tu i teraz. Jest pięknie nie narzekaj. [...] Doceniaj to co masz. Zapomnij czego nie ma. I nie martw się na zapas.
— Kayah
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
makedreamcomestrue
16:10
A co jeśli Bóg ma dla Ciebie coś lepszego niż to o czym marzysz?
— pozwól to sobie dać
Reposted fromffinak ffinak viakingavonschabert kingavonschabert
makedreamcomestrue
16:09
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

July 03 2017

makedreamcomestrue
21:22
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— Natalia Belcik
makedreamcomestrue
21:20
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

July 01 2017

makedreamcomestrue
13:29
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viakarna karna
makedreamcomestrue
13:26
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.

June 30 2017

makedreamcomestrue
17:54
Najwyższą formą miłości jest zaufanie
— znalezione

June 24 2017

makedreamcomestrue
17:27
makedreamcomestrue
17:19

June 13 2017

makedreamcomestrue
19:40
I w końcu jest. Wiosna, prawie lato. Wyczekana, utęskniona. Słoneczne poranki, posiłki na balkonie, nieśpiesznie czytane książki, twarz ku słońcu, lekkie tenisówki, gołe nogi, świeże owoce i warzywa, pastelowe paznokcie. Jest więcej optymizmu, zapału, energii. Łatwiej nie myśleć o tym, że nadal goni nas czas. Nie martwić się, że wciąż stoimy w tym samym miejscu. Łatwiej jest się zapomnieć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl